Çatı Yalıtımı

Unutulmamalıdır ki;

“Çatı yalıtımı, kendini en kısa sürede geri ödeyen yalıtım uygulamasıdır.“

cati ve earthwool

Isıtma ve soğutma amaçlı kullanılan enerjiden tasarruf sağlamanın en etkin yollarından biri şüphesiz çatı yalıtımıdır. Yaşam alanında, ısınan havanın genleşerek yükselmesi ile ilk olarak çatıdan dışarı çıkma eğilimi gösterdiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca, sıcak iklim şartlarında güneş ışınlarına yüksek oranda maruz kalması sebebi ile soğutmak için kullanılan enerjinin tasarrufu için de çatı yalıtımı kritik öneme sahiptir. Bu sebeple çatılar, yapılarda ilk olarak yalıtılması gereken bölgelerdir. Çatı yalıtımı yaparak kışın ısıtma ve yazın soğutma giderlerinde %25 oranında enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.

Çatıya ısı yalıtımı uygulaması yapmanın faydaları;

  • Kışın ısı kayıplarını, yazın ısı kazançlarını minimize ederek enerji ihtiyacını ve dolayısıyla enerji giderlerini azaltır.
  • İç ortam ile yüzey sıcaklıklarının dengeli olmasını sağlar; terleme ve küflenme gibi yapıya ve yaşam alanına zararlı oluşumları engeller.
  • Yüksek enerji tasarrufu sağlayarak sera gazı emisyonlarını ve küresel iklim değişikliği etkisini minimize eder.
  • Doğru malzeme seçimi ile yangın güvenliğine katkı sağlar.
  • Ses yalıtımına katkı sağlar.

 enerji evi

YÜKSEK ENERJİ TASARRUFU FIRSATI

Çatı yalıtımı, yapı içerisinde biriken ve çatı bölümüne doğru yükselen sıcak havanın yalıtım bariyeri ile kesilmesi ve yapıdan dışarı sızmasının engellenmesidir. Yapının bulunduğu bölgenin ısıl performans kriterlerine göre belirlenen kalınlıkta yalıtım malzemesi ile çatılarda yapılan yalıtım, enerji ihtiyacından doğan maliyetleri büyük oranda keserek bütçenize katkıda bulunur. Dahası, yalıtımdan doğan maliyeti geri ödeme süresi, enerji faturalarından tasarruf edilen kazançlarla çok kısa vadelerde tamamlanarak yapıya değer katmaktadır.