Poseidon Membran

Kullanım Yerleri

 

  • Yapıların teras çatılarında, Eğimli beton çatılarda,
  • BTM Su Yalıtım Örtüsü Poseidon PO 600, su yalıtımında tek kat örtü olarak kullanılmaktadır.
  • Perde duvarlarda, temellerde su ve rutubet geçirimsizlik elde etmek için kullanılır.
  • Çatı eğiminin %5′ ten fazla olduğu durumlarda mineralli modelinin tek kat olarak kullanılması önerilir.

 

Açıklama

Poseidon, geleneksel modifiye bitümlü örtülerden farklı, yeni jenerasyon bir üründür. Bileşkesinde geleneksel modifiye bitüm (Okside, SBS ve APP) compound taşımamakta olup, elasto-plastomer bir üründür.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır. Uygulanacak yüzeye bağlı olarak gerekli hallerde, BTM Su Yalıtım Örtüsü Poseidon uygulama yapılacak yüzeye BTS 100  veya BTR 100 astar tatbik edilmeli, tamamen kuruması beklenmelidir.

Uygulama Şekli

Yalıtım yapılacak yüzeyler beton ise ahşap mala perdahlı meyil şapı ile bitirilmiş, temiz ve kuru olmalıdır. Çatının en alt kısmında (en düşük kot) ve meyile dik yönde BTM Su Yalıtım Örtüsü Poseidon uygulamasına başlanır. BTM Su Yalıtım Örtüsü Poseidon, şalümo alevi ile ısıtılarak yüzeye yapıştırılır. Sıralar arasında mutlaka şaşırtma yapılmalıdır. Örtünün 1 metre olan kısa kenar bindirmelerinde 15 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise 10 cm bini payı bırakılmalı ve ek yerleri iyice yapıştırılmalıdır. Katmanlar arasında da kısa kenarda 50 cm, uzun kenarda 4 m şaşırtma yapılmalıdır. –