XPS

XPS/Polyboard’un düşük ısı iletkenliği sayesinde, daha ince dış duvarlarla kullanılması mümkündür. Dolayısıyla iç hacimlerde genişlik sağlar.

Suya dirençXPS/Polyboard, kapalı gözenekli olduğu için bünyesine hiç su almaz. Bu nedenle, ters çatı sisteminde ve toprak altı bodrum duvarlarının dıştan yalıtımında güvenle kullanılır.

Yangın güvenliği: XPS/Polyboard’a üretim sırasında alev geciktirici madde katıldığı ve zor alev alma özelliği kazandığı için, olası bir yangında, yangının yayılmasına neden olmaz.

Yük taşıma yeteneği: XPS/Polyboard’un basma dayanımı çok yüksek olduğundan min 250 kPa (25 ton/m², yayılı yük altında performansı değişmez.

Kategoriler: Etiketler: , ,

Açıklama

Kullanılan çatı katları

Çatı katı kullanılan yapılarda, tavan yüksekliği kazanma ihtiyacına göre, çatı merteklerinin üstünden veya altından uygulanabilir. Her iki uygulamada da, XPS/Polyboard levhaları merteklere iri pullu çivilerle tespit edilir. Levha boyunun uzun olması, hızlı ve kolay uygulama sağlar. Mertek altı uygulamasından önce çatı kapanmış olmalıdır. XPS/Polyboard levhaları üzerine alçı plaka, sunta, beton gibi malzemeler, yine merteklere tespit edilerek kaplanır.

Teras çatılar

Teras çatı sisteminde, su yalıtımı altta, ısı yalıtımı üstte yer alır. Bu nedenle, klasik sistem teras çatı yalıtımına kıyasla, buhar kesici katman ihtiyacı ortadan kalkar ve maliyet ucuzlar. Isı yalıtımı katı, ayrıca, su yalıtım katını, onu zedeleyebilecek mekanik etkilerden de korur.

XPX Isı Yalıtımı XPS/Polyboard ile teras çatı ısı yalıtımı:
1 – Betonarme döşeme
2 – Eğim betonu
3 – Su (buhar) yalıtımı
4 – XPS/Polyboard
5 – Ayrıca keçe
6 – Koruyucu çakıl

Beton çatı döşemesi üzerine eğim betonu dökülerek yüzeyi mala perdahı yapılır veya tesviye şapı uygulanır. Sonra su yalıtım katları şalümo ile yapıştırılır. Bunun üzerine serbest olarak XPS/Polyboard levhalar ısı yalıtım kalınlığına uygun döşenir. İki kat uygulamada, üst kat levhaların ek yerleri alt kata göre şaşırtılır. Üzerine ayırıcı keçe serildikten sonra, çatının kullanımına göre aşağıdaki yüzey kaplamaları uygulanır.

Yürünmeyen teras çatılarda, bakım için, prekast beton plaklar yapıştırmadan döşenerek yürüme yolları yapılır, kalan kısımlara 5 cm kalınlıkta yuvarlak çakıl serbest olarak serilir.

Yürünen teraslarda, 2cm kalınlıkta yuvarlak çakıl serbest olarak serilerek üzerine harç ile döşeme kaplaması uygulanır.

Bahçe teraslarda, 2cm kalınlıkta yuvarlak çakıl serbest olarak serilerek üzerine tekrar 1 kat ayırıcı keçe uygulanır. Bunun da üzerine bitki toprağı serilir.

Otopark teraslarda, uygun kalınlıkta ve donatılı beton döşeme yapılır, istenirse, üzerine kaplama da uygulabilir.

Dış Duvarlar

Duvarların dıştan ısı yalıtımı için en iyi çözüm, mantolama uygulamasıdır. Mevcut dış duvarların dış yüzeyine, önce subasman profili terazisinde tespit edilerek, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü-oluklu XPS/Polyboard levhalar yapıştırılır. Yapıştırma harcı donduktan sonra, metrekareye 6 adet plastik dübel ile tespit edilir. Üzerine 1. kat hazır sıva yapılarak, sıva filesi yapıştırılır. Bu file, sıvanın çatlamaması için donatı görevi yapar. Pencere kenarı ve diğer dış köşelere, köşe takviye profilleri kullanılır. 1. kat sıvanın üzerine, file görünmeyecek şekilde 2. kat hazır sıva ve son kat yüzey kaplaması uygulanarak bitirilir.

Bazı durumlarda dıştan ısı yalıtımı mümkün olmayabilir. Örneğin, tarihi ve mimarı eserler, apartman yönetiminin anlaşamadığı durumlar gibi. Bu taktirde, içten yalıtımda uygulanabilir. Ancak, dış duvardaki betonarme elemanlar ısı köprüsü oluşturur ve kışın soğuk olan bu ısı köprülerinde yoğuşma ve küflenme görülebilir. İçten ısı yalıtımının maliyeti daha ucuzdur.

XPS Isı Yalıtımı XPS/Polyboard ile dış duvar ısı yalıtımı:
1 – Dış duvar
2 – Yapıştırma harcı
3 – XPS/Polyboard
4 – Dübel
5 – Astar sıva
6 – Sıva filesi
7 – Son kat hazır sıva

Dış duvarların iç yüzeyine, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü oluklu XPS/Polyboard levhalar yapıştırılarak, harç donduktan sonra, plastik dübellerle tespit edilir. Üzerine sıva filesi uygulanarak alçı sıva yapılır. Sıva filesi kullanılmadığı takdirde sıvada çatlaklar oluşabilir. Bu uygulamada, alçı harcı ile yapıştırmak suretiyle, alçı plaka kaplama da yapılabilir. Bu durumda, XPS/Polyboard üzerine sıva filesi uygulanmasına gerek yoktur. Tavan yüksekliğinde boyu olan levha uygulanırsa uygulamada hız kazanılır.

XPS Isı Yalıtımı XPS/Polyboard ile bodrum dış duvarı ısı yalıtımı:
1 – Bodrum dış duvarı
2 – Düzeltme sıvası
3 – Su yalıtımı
4 – XPS/Polyboard
5 – Toprak dolgu

Toprak altında kalan (ısıtılan) bodrum duvarlarında, dış yüzey düzgün değilse, önce tesviye sıvası yapılır.Üzerine şalümo ile su yalıtımı uygulanarak, XPS/Polyboard levhalar soğuk bitümle bu yüzeye yapıştırılır. Ayrıca bir koruyucu duvara gerek kalmadan toprak veya drenaj dolgusu yapılarak uygulama bitirilir.

Döşeme – Tavan yalıtımları

Zemine oturan döşemelerde, taş blomajın üzerine bir tesviye şapı atılarak, bunun da üzerine XPS/Polyboard levhaları döşenir. Üzerine, soğuk yapıştırma ile su yalıtımı uygulandıktan sonra grobeton dökülür. Döşeme kaplaması ile ilgili sonraki katlar aynen uygulanır.

XPS Isı Yalıtımı XPS/Polyboard ile döşeme – tavan ısı yalıtımı:
1 – Toprak zemin
2 – Taş blokaj
3 – Tesviye şapı
4 – XPS/Polyboard
5 – Su yalıtımı
6 – Grobeton
7 – Döşeme kaplaması

Çıkmalar gibi altı açık döşemelerin dıştan (döşeme altından) ısı yalıtımı, dış duvar mantolama sistemi içinde zaten yer almaktadır.

Isıtılmayan bodrum katları üzerindeki döşemelerin ısı yalıtımı, tavan yüksekliği imkan veriyorsa, döşeme altından (tavandan) uygulanabilir. Bu uygulama daha basit ve ucuzdur. XPS/Polyboard levhalar plastik dübel ile tavana tespit edildikten sonra duvar mantolaması gibi uygulama yapılır.

Döşeme üstünden uygulamada, tesviye şapı üzerine XPS/Polyboard levhalar döşenerek ikinci bir şap atılır. Bunun üzerine de döşeme kaplaması uygulanır.